Đồng hành cùng TTG

Văn hóa TTG

Các giá trị văn hóa được xây dựng đều hướng đến việc xây dựng một môi trường lý tưởng cho những nhân sự và cộng sự mà chúng tôi đang nghiêm túc hợp tác.

Tinh thần hợp tác

Luôn hợp tác và cộng tác để đạt được mục tiêu chung

Có tổ chức

Lên kế hoạch và làm việc một cách hệ thống, có tổ chức. Theo sát hướng dẫn và quy trình.

Linh hoạt

Nhanh chóng thích nghi với thay đổi. Đương đầu một cách hiệu quả với thách thức và áp lực.

Sáng tạo

Làm việc tốt trong môi trường đòi hỏi sự cởi mở đối với các ý tưởng và trải nghiệm mới. Tìm kiếm cơ hội học hỏi...

Tiêu chuẩn cao

Luôn đặt ra tiêu chuẩn cao đối với chính mình và công việc đang thực hiện để có thể đạt được những thành quả hơn mong đợi.

Tin tức

Skills Training Gap Among Employees Revealed

Queequeg removed himself to just beyond the head of the sleeper, and lighted his tomahawk pipe. We kept the pipe passing over the sleeper, from one […]

Th5 19, 2015
4

6 Ways Your Job is Losing You Future Earnings

Queequeg removed himself to just beyond the head of the sleeper, and lighted his tomahawk pipe. We kept the pipe passing over the sleeper, from one […]

Th4 21, 2015
0

Why Long-Term Unemployment Isn’t As Bad As You Think

Queequeg removed himself to just beyond the head of the sleeper, and lighted his tomahawk pipe. We kept the pipe passing over the sleeper, from one […]

Th3 21, 2015
0