Trưởng phòng Pháp lý dự án

Full Time
Thông tin tuyển dụng đã hết hạn!
Trưởng phòng Pháp lý dự án

Trưởng phòng Pháp lý dự án

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Trách nhiệm chính

Trưởng phòng Pháp lý Dự án chịu trách nhiệm trong việc điều hành phòng pháp lý dự án, giám sát tất cả các hoạt động pháp lý dự án của Tập đoàn, đảm bảo rằng tất cả các hoạt động triển khai dự án đều thực hiện theo đúng quy định pháp luật, nội quy, quy định và điều lệ công ty trong hoạt động đầu tư kinh doanh, vận hành của Tập đoàn; đảm bảo các rủi ro pháp lý, hợp đồng được kiểm soát và dự báo đầy đủ.

2. Pháp lý dự án

 • Thực hiện các thủ tục có liên quan đến thủ tục pháp lý dự án: Hồ sơ xin thỏa thuận, xin cấp phép đầu tư dự án, xin chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thỏa thuận ký quỹ, xin điều chỉnh quy hoạch, cấp phép quy hoạch, phê duyệt quy hoạch, xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ, cấp phép xây dựng…. theo quy định hiện hành trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư và triển khai các dự án.
 • Cập nhật thông tin, báo cáo tiến độ, xử lý các văn bản liên quan đến thủ tục và pháp lý dự án (báo cáo tiến độ dự án theo bảng timeline hàng tuần, hàng tháng cho BOD)
 • Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai dự án, để đảm bảo dự án đúng tiến độ;
 • Liên hệ làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước, các đối tác có liên quan theo thẩm quyền và nhiệm vụ được giao.
 • Chịu trách nhiệm trước BOD về tính chính xác, đầy đủ, phù hợp theo quy định đối với các công việc theo nhiệm vụ được giao. Trực tiếp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao từ Ban giám đốc.
 • Soạn thảo, hoặc chỉnh sửa và xem xét về mặt pháp lý của các loại văn bản triển khai xin thực hiện dự án.
 • Kiểm soát và xem xét sự phù hợp hồ sơ Pháp lý dự án.
 • Căn cứ vào kế hoạch và tiến độ được chấp thuận, thực hiện các hạng mục công việc pháp lý cần thiết để hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của cấp quản lý trực tiếp của BOD

3. Pháp lý M & A

 • Thực hiện và phát hành báo cáo thẩm tra liên quan đến pháp lý dự án.

4. Tham gia tố tụng và đại diện ngoài tố tụng

 • Thu nhập hồ sơ và phân công nhân sự phụ trách nghiên cứu hồ sơ và xây dựng phương án hành động; cử luật sư tham gia bảo vệ/đại diện theo ủy quyền đối với các tranh chấp có liên quan đến lĩnh vực pháp lý dự án của Công ty.

5. Cập nhật và phân tích các chính sách pháp luật

 • Cập nhật và phân tích các dự thảo/văn bản pháp luật mới ban hành có ảnh hưởng đến việc thực hiện các thủ tục pháp lý dự án của Công ty.
 • Đề xuất phương pháp thực hiện hoặc cách thức giải quyết những vấn đề có liên quan
  đến pháp lý trong hoạt động của Công ty cho cấp quản lý và các Phòng ban Công ty.

6. Các công việc khác

 • Quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ cho các nhân viên trong phòng.
 • Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng lĩnh vực chuyên môn được phân công.
 • Báo cáo định kỳ và/hoặc đột xuất theo quy định và theo yêu cầu

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Cử nhân chuyên ngành Luật (ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ĐH Luật HN, ĐH Luật TP.HCM).
 • Có chứng chỉ hành nghề Luật sư.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm pháp lý dự án, ít nhất 02 năm ở vị trí quản lý Phòng/Ban PLDA cho các Công ty là Chủ đầu tư dự án Bất động sản có quy mô từ 50 nhân viên trở lên;
 • Kiến thức chuyên sâu trong một số lĩnh vực pháp luật: Đầu tư, bất động sản, xây dựng, doanh nghiệp, thương mại quốc tế.
 • Kỹ năng ngoại giao/giao tiếp/ Xây dựng mối quan hệ
 • Kỹ năng quản lý, điều phối và đạo tạo nhân viên
 • Kỹ năng tiếng Anh: nghe, nói, đọc, viết. Có khả năng soạn thảo và thẩm tra hợp đồng, văn bản tiếng Anh.

Bạn có thể nộp đơn trực tiếp tại văn phòng Tập Đoàn Trung Thủy
Địa chỉ: Tòa nhà Miss Áo Dài, 21 Nguyễn Trung Ngạn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Email: duyen.ntt@ttgvn.com - Điện thoại: (+84) 326777217